Beveiliging zorg

Wat we doen

Wij ontzorgen uw medewerkers door hun veiligheid te bieden of door hun te onlasten  zorg-intensieve patiënten/bewoners taken.

Door onze werkzaamheden halen we de druk weg bij het zorg personeel en kunnen zij zich focussen op hun werkzaamheden.

Onze aanpak zou binnen bijvoorbeeld een Prisma onderzoek kunnen worden gezien als één van de maatregelen welke u als organisatie kan nemen. De patientenveiligheid verdient elke moment de volledige aandacht, maar dat geldt ook voor de veiligheid van het personeel. 

Hoe we het doen

Goede zorgverlening begint bij juiste kennis. Elke doelgroep – of het daarbij gaat om mensen die lijden aan dementie of bijvoorbeeld om mensen met verslavingsproblematiek- vraagt om een eigen specifieke begeleiding.
Elke medewerker binnen Trias beschikt over kennis hoe hij/zij dient om te gaan met die specifieke problematiek.
Daarbij blijft uw personeel de zorgverlener en wij zorgen dat hij/zij haar (overige) taken veilig kan uitvoeren.

Onze aanpak kent een grote mate van pro-actief handelen. Hierdoor zien we vroegtijdig dat er een verandering ontstaat in het welzijn van de bewoners/patiënt en kunnen wij tijdig de verpleging informeren.

Wij zijn daarbij geen zorgverleners of maatschappelijk werkers, want daar is uw personeel veel beter in. Wij zorgen dat zij veilig en met een gerust hart hun werk kunnen uitvoeren.

Het is juist de samenwerking met uw personeel, waardoor wij escalatie weten te voorkomen.

Voorbeelden

Voorkomen suicide

Een suicidale patient binnen uw organisatie geeft veel verantwoordelijkheden en  vraagt vaak om een zeer intensieve begeleiding. Tijd die ten koste gaat van de overige werkzaamheden

Agressie reducering

Agressie tegen zorgpersoneel komt helaas steeds vaker voor. Wij kunnen zorgen dat uw personeel veilig hun werk kan doen. 
Daarnaast kunnen wij u ondersteunen met de tot standkoming van beleid. 

Toezicht dementie

De zorg voor patienten met dementie vraagt erg veel inspanning van verplegend personeel. Soms kan dementie leiden tot agressief en onvoorspelbaar gedrag van de bewoner/patiënt. Dit vormt niet alleen een zorg voor de verpleging maar ook voor de familie. 

Wat we nog meer doen

Naast druk op verplegende personeel kan ook de algehele bedrijfsvoering van de zorginstelling onder druk komen te staan. 
Daar waar de instelling een eigen beveiligingsdienst heeft, dan is deze vaak ingericht op vaste processen. Elke escalatie kan daardoor niet worden opgevangen. Wij vangen deze voor uw orgaisatie op. 

Daarnaast kan door de werkdruk ook de BHV organisatie onder druk komen te staan. Ook die vangen wij ad-hoc op. 

Waarmee we u ondersteunen

We maken beveiliging meetbaar

Periodiek brengen wij de effecten van onze inspanningen zichtbaar. Op basis van deze inzichten kan de strategie aangepast worden.

Rapportage

Heldere en dagelijkse rapportages zullen uw zorgpersoneel helpen bij het verder opstellen van behandelplannen van specifieke patiënten en/of bewoners.

Kostenbesparing

Door het leveren van oplossingen op ad-hoc basis, kunnen kosten beheersbaar blijven en kan eigen personele capaciteit op andere momenten worden ingezet.

Laat ons u ontzorgen

Beveiliging voor de zorg binnen Friesland, Groningen en Drenthe

Maak een vrijblijvende afspraak