risk management

Informatie als startpunt

Bij het opstellen van een beveiligingsplan is het cruciaal dat er gewerkt wordt met de juiste informatie. Informatie die actueel is, maar ook specifiek voor de opdracht.

Zonder een juist vertrekpunt, zal het beveiligingsplan gebaseerd worden op aannames, ervaringen vanuit vorige projecten en uit gewoonte.

Echter elk project is anders. Door het lokale sentiment of specifieke dadergroepen kunnen andere maatregelen nodig zijn. Ook heeft de factor “tijd” soms invloed op de te nemen maatregelen.
Elk beveiligingsplan dient dan ook op maat te worden gemaakt op basis van meerdere factoren.

Door de informatie te combineren met de bouwplanning kan bekeken worden welke risico’s er op zekere momenten. Risico’s welke het primaire proces zouden kunnen gaan verstoren. Door de beveiliging flexibel te maken kan vanuit een dynamisch beveiligingsplan grip worden gehouden op de kosten zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid.

 

Recente inzichten

Testen van genomen maatregelen

Testen van genomen maatregelen Nadat de beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd, is het goed om te onderzoeken of alle maatregelen wel goed zijn ingesteld en dat (externe) partners aansluiten bij het proces. Werkt alles naar behoren?  Daarnaast is het van belang...

Sturen op informatie

Sturen op informatie   Bij het opstellen van een beveiligingsplan wordt uitgegaan van meerdere actuele indicatoren. Indicatoren op basis van verkregen informatie en op basis van de fases van het (bouw)proces. Binnen het beveiligingsplan wordt onder andere...