Over ons

Onze Normen & Waarden

Primair ligt onze focus op veiligheid en gastvrijheid. We doen dat anders dan anderen. De nadruk ligt hierbij op het integreren van onze dienstverlening binnen uw organisatie. U geeft aan wat de behoefte is en wij zoeken daar de juiste medewerkers voor.

Het kernwoord van onze werkmethode is “Aandacht”. Aandacht hebben voor de ander. Wat zijn zijn/haar verwachtingen, angsten, belangen en behoeften.  

Vraag niet wat voor u kunnen betekenen. Stel gerust de vraag hoe wij het oplossen.

Leo Brandsma

Directeur, Trias Ato/Trias Solutions bv

Missie

Binnen Trias Solutions b.v hebben we twee belangrijke drijfveren, namelijk het bieden van een oplossing voor onze klanten -en- het bieden van groei en perspectief aan de medewerkers.

Het is onze missie om voor werknemers een veilige omgeving te creëren waarin ze zichzelf kunnen ontwikkelen.

Binnen deze missie past een optimale dienstverlening voor onze opdrachtgevers.
Elke medewerker die tot bloei is gekomen, zal uitermate enthousiast zijn/haar werk uitvoeren.

Visie

Wij geloven dat beveiliging anders kan en anders moet.
Onze visie op beveiliging is dat we de dienstverlening integraal onderdeel laten uitmaken van het proces van uw organisatie. Daarnaast maken we onze dienstverlening transparant en inzichtelijk. Hierdoor kan er tijdig gestuurd worden op inzet en aanpak.

MVO

De voetafdruk die wij als bedrijf achter laten is een belangrijk onderdeel van onze organisatie. bouwt de afgelopen jaren steeds verder af. Daar waar de wettelijke mogelijkheden ons niet beperken, zullen wij vanuit een transitie overgaan naar een duurzame onderneming.

Onze People, Planet, Profit werkt zowel gericht op de interne organisatie, als op de externe bedrijfsvoering.

 

People: 
Binnen onze onderneming staat de mens centraal. De mens die een kans krijgt om zich te ontwikkelen. Een ontwikkeling die verder gaat dan alleen maar een vakgerichte ontwikkeling. Het gaat binnen de beveiliging juist om de persoon. We laten personen hun eigen persoonlijke talenten ontdekken. 

Planet:
Binnen de onderneming hebben we op meerdere fronten duurzaamheid ingevoerd.
Zo is onze administratie volledig gedigitaliseerd en hebben we bijvoorbeeld geen printers meer.  Daarnaast werken we ook hard aan duurzame mobiliteit.

Profit:
Trias Solutions bv hanteert het motto van “verantwoord ondernemerschap”, met faire tarieven voor goede dienstverlening.
Vanuit de verkregen omzet steunen wij goede doelen. Elk jaar wordt een medewerker in de gelegenheid gesteld om een goed doel uit te kiezen. De enige voorwaarde die wij als bedrijf stellen aan de schenking is, dat er geen commerciële uitingen aan verbonden mogen worden. Wij willen niet genoemd worden als schenkende partij.

 

Beveiliging maar dan anders

Beveiliging voor Friesland, Groningen en Drenthe

Maak een afspraak