Sturen op informatie

 

Bij het opstellen van een beveiligingsplan wordt uitgegaan van meerdere actuele indicatoren. Indicatoren op basis van verkregen informatie en op basis van de fases van het (bouw)proces. Binnen het beveiligingsplan wordt onder andere opgenomen, welke maatregelen getroffen moeten worden, op welk moment en met welk doel. Een goed plan omschrijft de minimale maatregelen met het hoogste effectieve bereik. De maatregelen betreffen onder andere elektronische-, bouwkundige- en organisatorische maatregelen. De betreffen de zogenaamde OBE maatregelen.  

Traditioneel wordt een beveiligingsplan aan het begin van een project opgesteld. Het plan komt tot stand met de informatie die op dat moment relevant is. Het gaat daarbij om externe informatie en informatie met betrekking tot de uitvoering van het project. 
Als er gedurende de tijd nieuwe informatie komt of er komt een wijziging in de uitvoering van het project, dan dient het plan aangepast te worden. Het plan dient een levendig en dynamisch plan te zijn.

Doet men dat niet, dan maakt men wellicht hoge kosten en doet men verkeerde aannames. Op deze wijze kan het project gevaar lopen.

Voor een dynamisch beveiligingsplan is het van groot belang dat er gecommuniceerd wordt met uitvoerders en ontwikkelaars. Daarnaast dient een goede informatiepositie verkregen worden bij externe partners.

Informatiepositie
Binnen een proces is het van groot belang om een juiste informatiepositie te krijgen. Afhankelijk van het project, de weerstand tegen het project, de locatie etc… zijn meerdere manieren denkbaar om een juiste informatiepositie te verkrijgen. Een goede informatiepositie verstrekt de kracht van een goed beveiligingsplan en zorgt dat het proces een minimaal risico loopt. 

Recente inzichten

Testen van genomen maatregelen

Testen van genomen maatregelen Nadat de beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd, is het goed om te onderzoeken of alle maatregelen wel goed zijn ingesteld en dat (externe) partners aansluiten bij het proces. Werkt alles naar behoren?  Daarnaast is het van belang...

Het belang van informatie

Informatie als startpunt Bij het opstellen van een beveiligingsplan is het cruciaal dat er gewerkt wordt met de juiste informatie. Informatie die actueel is, maar ook specifiek voor de opdracht. Zonder een juist vertrekpunt, zal het beveiligingsplan gebaseerd worden...