Iedereen verdient een kans

Iedereen verdient een kans

Mensen zijn allemaal verschillend. De mensen binnen Trias zijn dan ook allemaal verschillend. 
Wij stimuleren iedereen binnen ons bedrijf om zichzelf te zijn en te blijven.
Ieder mens is uniek met zijn/haar eigen kwaliteiten. 

Soms hebben mensen moeite om hun eigen kwaliteiten te ontdekken.
Wij willen er voor deze mensen zijn en hun een kans bieden om zichzelf te ontwikkelen. 
Ontwikkelen gaat met vallen en opstaan. 
Het vallen moet iedereen als een mooie kans zien om zichzelf verder te ontwikkelen. 
Voor het “opstaan” moet men de interne kracht zien te vinden om te doen. 

Wij bieden de mensen om fouten te maken en hiervan te leren.
Een positieve benadering van de ontwikkeling van mensen levert mensen op die willen opstaan. 

Sommige mensen hebben wat meer tijd nodig om tot bloei te komen. 
Trias hecht veel waarde aan het bieden van die kans aan mensen. 
Niemand is perfect en velen van ons hebben wel eens kans aangeboden gekregen. 
Het is zaak voor de medewerker om die kans te grijpen en voor ons als werkgever is het een taak om deze kans te bieden. 

 

Recente inzichten

Testen van genomen maatregelen

Testen van genomen maatregelen Nadat de beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd, is het goed om te onderzoeken of alle maatregelen wel goed zijn ingesteld en dat (externe) partners aansluiten bij het proces. Werkt alles naar behoren?  Daarnaast is het van belang...

Sturen op informatie

Sturen op informatie   Bij het opstellen van een beveiligingsplan wordt uitgegaan van meerdere actuele indicatoren. Indicatoren op basis van verkregen informatie en op basis van de fases van het (bouw)proces. Binnen het beveiligingsplan wordt onder andere...

Het belang van informatie

Informatie als startpunt Bij het opstellen van een beveiligingsplan is het cruciaal dat er gewerkt wordt met de juiste informatie. Informatie die actueel is, maar ook specifiek voor de opdracht. Zonder een juist vertrekpunt, zal het beveiligingsplan gebaseerd worden...

Gelijkheid man en vrouw

Gelijkheid voor mannen en vrouwen

Vreemd genoeg is er binnen de arbeidsmarkt nog steeds een verschil tussen de beloning tussen mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen met van gelijke leeftijd en met identieke kwalificaties worden anders beloond met salaris.

Een man verdient in Nederland vaak meer dan een vrouwelijke collega.
Wij vinden dit onbegrijpelijk aangezien wij van mening zijn dat vrouwen en mannen gelijk zijn.
Natuurlijk valt niet te onderkennen dat er een verschil tussen mannen en vrouwen is, maar waar over het algemeen de vrouwen sterker zijn, zijn mannen dit weer op andere vlakken.
Wij streven na om een onderneming te zijn waarin we allemaal gelijke kansen hebben om onze sterke punten verder. te ontwikkelen. Mannen en vrouwen krijgen bij ons gelijke kansen en hebben gelijke rechten.

Op deze wijze weten wij een divers team aan te bieden bij onze opdrachtgevers.

Divers omdat we allemaal verschillend zijn, maar ook divers omdat we allemaal optimaal presteren op onze eigen kwaliteiten.

Dat het vreemd is dat we in onze maatschappij, mannen en vrouwen anders waarderen, maken de kinderen in het onderstaande filmfragment duidelijk. 

 

 

 

 

 

Recente inzichten

Testen van genomen maatregelen

Testen van genomen maatregelen Nadat de beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd, is het goed om te onderzoeken of alle maatregelen wel goed zijn ingesteld en dat (externe) partners aansluiten bij het proces. Werkt alles naar behoren?  Daarnaast is het van belang...

Sturen op informatie

Sturen op informatie   Bij het opstellen van een beveiligingsplan wordt uitgegaan van meerdere actuele indicatoren. Indicatoren op basis van verkregen informatie en op basis van de fases van het (bouw)proces. Binnen het beveiligingsplan wordt onder andere...

Het belang van informatie

Informatie als startpunt Bij het opstellen van een beveiligingsplan is het cruciaal dat er gewerkt wordt met de juiste informatie. Informatie die actueel is, maar ook specifiek voor de opdracht. Zonder een juist vertrekpunt, zal het beveiligingsplan gebaseerd worden...