De opbouw van strafbaar gedrag

pre_dictive_profiling_opbouw
De opbouw van strafbaar gedrag

Elk strafbaar feit kent een bepaalde mate van opbouw.
Uitgezonderd strafbare feiten die vanuit een bepaalde geestelijke toestand worden gepleegd en strafbare feiten die onder invloed van alcohol of drugs worden gepleegd.

De fases van het plegen van een strafbaar feit bestaan uit:
– Bepalen doel
– Verzamelen informatie
– Observeren
– Verzamelen middelen
– Dry run
– Uitvoering
– Vlucht

Analyse van strafbare feiten leert dat alle feiten volgens deze fases verlopen. Soms kunnen fases samenvallen. Bij bepaalde strafbare feiten kennen een langere voorbereidingsfase dan andere.

Binnen deze fases is het gedrag van de pleger meerdere keren zichtbaar. Die momenten dienen onderkend te worden voordat men kan beginnen aan de uitvoering. In die fases heeft de beveiliging de kans om vroegtijdig in te grijpen om het strafbare feit te voorkomen.

Traditioneel opgeleide beveiligers gaan beveiligen zodra de “uitvoering” gaande is. Beveiligers die pro actief zijn opgeleid zullen starten met beveiligen zodra de toekomstige daders zichtbaar zijn.

Pro actief beveiligen is een methode die door de Nederlandse politie wordt toegepast.
De methode komt vanuit Israel en is bewezen effectief.

 

 

 

 

Recente inzichten

Testen van genomen maatregelen

Testen van genomen maatregelen Nadat de beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd, is het goed om te onderzoeken of alle maatregelen wel goed zijn ingesteld en dat (externe) partners aansluiten bij het proces. Werkt alles naar behoren?  Daarnaast is het van belang...

Sturen op informatie

Sturen op informatie   Bij het opstellen van een beveiligingsplan wordt uitgegaan van meerdere actuele indicatoren. Indicatoren op basis van verkregen informatie en op basis van de fases van het (bouw)proces. Binnen het beveiligingsplan wordt onder andere...

Het belang van informatie

Informatie als startpunt Bij het opstellen van een beveiligingsplan is het cruciaal dat er gewerkt wordt met de juiste informatie. Informatie die actueel is, maar ook specifiek voor de opdracht. Zonder een juist vertrekpunt, zal het beveiligingsplan gebaseerd worden...

De voorspelbaarheid van gedrag

De voorspelbaarheid van gedrag.

Hoewel ieder mens uniek is, is ons gedrag dat vaak niet.

Dat geldt voor ons normale leven, maar zeer zeker ook als het gaat om ongewenst gedrag.

Mensen in een groep bijvoorbeeld kopiëren vaak het gedrag van de personen om zich heen. Dat wordt bijvoorbeeld goed zichtbaar in een groep vandalen. Als de politie een charge in gaat zetten dan beginnen de mensen die dat zien te rennen. Mensen die het niet kunnen zien gaan ook rennen omdat ze het gedrag van de ander kopiëren.

Mensen in een winkel gedragen zich dan ook vaak allemaal gelijk.
Door dit gedrag ontstaat een bepaalde norm hoe mensen zich op die locatie en op dat moment gedragen.
Door de norm te bepalen is het voor een beveiliger vrij eenvoudig om te gaan beveiligen.

Het gedrag van mensen wordt vrij snel zichtbaar en voorspelbaar.

Mensen die andere bedoelingen hebben, zullen afwijken van deze norm.

Dit heeft te maken dat het doel van die personen afwijkt.
Hun doel is om bijvoorbeeld een winkeldiefstal te plegen.

Zodra je de norm hebt vastgesteld, kan een beveiliger in een ruimte met vele mensen beveiligen. Voorwaarde is dat de beveiliger een gunstige positie inneemt en pro actief beveiligen beheerst. Hij/zij dient de fases van (ongewenst) gedrag te kennen en herkennen.

 

 

 

 

Recente inzichten

Testen van genomen maatregelen

Testen van genomen maatregelen Nadat de beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd, is het goed om te onderzoeken of alle maatregelen wel goed zijn ingesteld en dat (externe) partners aansluiten bij het proces. Werkt alles naar behoren?  Daarnaast is het van belang...

Sturen op informatie

Sturen op informatie   Bij het opstellen van een beveiligingsplan wordt uitgegaan van meerdere actuele indicatoren. Indicatoren op basis van verkregen informatie en op basis van de fases van het (bouw)proces. Binnen het beveiligingsplan wordt onder andere...

Het belang van informatie

Informatie als startpunt Bij het opstellen van een beveiligingsplan is het cruciaal dat er gewerkt wordt met de juiste informatie. Informatie die actueel is, maar ook specifiek voor de opdracht. Zonder een juist vertrekpunt, zal het beveiligingsplan gebaseerd worden...

De waarde van pro actief beveiligen

De waarde van pro actief beveiligen

Beveiligers worden voor vele werkzaamheden ingezet. Van winkelsurveillance tot aan het beveiligen van bijvoorbeeld suïcidale patiënten.
Van oudsher worden beveiligers ingezet om te handelen teneinde een dreigende situatie te stoppen.
Binnen Trias Solutions bv hanteren we een andere methode.
Onze mensen hebben een pro-actieve werkhouding.

Pro actief beveiligen kent een andere werkmethode.
Niet wachten tot een escalatie zich voordoet maar ver voor die tijd al starten met het uitvoeren van een taak.

Om onze aanpak te illustreren kunnen we het beste twee scenario’s ter verduidelijking.

Scenario één: Een beveiliging van een psychiatrisch patiënt.
De werkmethode die traditioneel wordt gehanteerd is, dat de beveiliger gaat ingrijpen zodra de patiënt in bijvoorbeeld een psychose zit. De beveiliger moet alle zeilen vervolgens bijzetten om de veiligheid van de patiënt en de veiligheid van de verpleging te waarborgen. Vaak lukt dit, maar soms ook niet. De gevolgen kunnen zijn dat er vervolgens vrijheidsbeperkende maatregelen genomen moeten gaan worden door verpleging voor de veiligheid van de patiënt.

De werkmethode van pro actief handelen, houdt in dat we vroegtijdig contact maken met de patiënt. Bijvoorbeeld bij het wisselen van de dienst. De beveiliger gaat actief op zoek naar een raakvlak met de patiënt en maakt bijvoorbeeld een rustig praatje over een gemeenschappelijke belangstelling. Dit lijkt een niet relevant gesprek, maar niets is minder waar. Dit is namelijk het moment dat het beveiligen start. Het belang van dit gesprek bestaat uit meerdere onderdelen.
In het gesprek stellen we vast hoe de patiënt in rust is. Wat is de norm van zijn/haar gedrag?
Elke latere afwijking van die norm, valt de beveiliger direct op. De beveiliger kan dit communiceren naar de verpleging die vervolgens maatregelen kunnen treffen in een stadium waarin de psychose nog niet is ingetreden. In feite buigen we daarbij de curve vroegtijdig om naar de norm.
Door het prettige gesprekje in het begin, is er ook een bepaalde mate van herkenning bij de patiënt. Zolang deze nog niet weg is gezakt in de psychose zal het eerdere gesprek een herinnering zijn voor de patiënt.
Door onze aanpak met dit soort situaties is het voor ons vrijwel nooit nodig om fysiek in te moeten grijpen teneinde de veiligheid van verpleging en de patiënt te waarborgen.

Scenario twee: winkelsurveillance
De werkmethode die veelal gehanteerd werd was dat de surveillant op zoek ging naar mensen die mogelijk iets wilden stelen vanuit de winkel. De surveillant ging dan tussen de paden doorlopen en maakte handig gebruik van spiegels etc.
Vaak voelde het winkelende publiek die helemaal niets kwaads van zin waren, zich bespied.

De werkmethode van pro actief handelen gaat ook in dit geval om op zoek te gaan naar afwijkingen ten opzichte van de norm.
Mensen die komen winkelen gedragen zich over het algemeen allemaal hetzelfde.
De uitzondering hierop is dat mensen die afwijken van de norm(het winkelen), zich ook anders zullen gedragen.
Door de norm vast te stellen van het winkelende publiek, hoef je als surveillant niet meer te kijken naar alle mensen. De surveillant hoeft alleen maar op zoek te gaan naar de mensen die afwijken van de norm. De taak van die beveiliger is dan vervolgens om naar redenen voor dit afwijkende gedrag te zoeken. Soms is er een hele normale en begrijpelijke reden voor de afwijking(en) van de norm.
Ook deze manier van beveiligen start al voordat men de kassa passeert.
Het start bij de binnenkomst. Door op een gastvrije manier alle bezoekers te begroeten en oogcontact te maken, heeft de goedwillende winkelbezoeker een prettig eerste contactmoment met uw bedrijf. De kwaadwillende bezoeker, zal bij de groet en het oogcontact het gevoel hebben gezien te zijn en zal wellicht anders reageren dan de goedwillende klant.

Recente inzichten

Testen van genomen maatregelen

Testen van genomen maatregelen Nadat de beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd, is het goed om te onderzoeken of alle maatregelen wel goed zijn ingesteld en dat (externe) partners aansluiten bij het proces. Werkt alles naar behoren?  Daarnaast is het van belang...

Sturen op informatie

Sturen op informatie   Bij het opstellen van een beveiligingsplan wordt uitgegaan van meerdere actuele indicatoren. Indicatoren op basis van verkregen informatie en op basis van de fases van het (bouw)proces. Binnen het beveiligingsplan wordt onder andere...

Het belang van informatie

Informatie als startpunt Bij het opstellen van een beveiligingsplan is het cruciaal dat er gewerkt wordt met de juiste informatie. Informatie die actueel is, maar ook specifiek voor de opdracht. Zonder een juist vertrekpunt, zal het beveiligingsplan gebaseerd worden...