pre_dictive_profiling_opbouw
De opbouw van strafbaar gedrag

Elk strafbaar feit kent een bepaalde mate van opbouw.
Uitgezonderd strafbare feiten die vanuit een bepaalde geestelijke toestand worden gepleegd en strafbare feiten die onder invloed van alcohol of drugs worden gepleegd.

De fases van het plegen van een strafbaar feit bestaan uit:
– Bepalen doel
– Verzamelen informatie
– Observeren
– Verzamelen middelen
– Dry run
– Uitvoering
– Vlucht

Analyse van strafbare feiten leert dat alle feiten volgens deze fases verlopen. Soms kunnen fases samenvallen. Bij bepaalde strafbare feiten kennen een langere voorbereidingsfase dan andere.

Binnen deze fases is het gedrag van de pleger meerdere keren zichtbaar. Die momenten dienen onderkend te worden voordat men kan beginnen aan de uitvoering. In die fases heeft de beveiliging de kans om vroegtijdig in te grijpen om het strafbare feit te voorkomen.

Traditioneel opgeleide beveiligers gaan beveiligen zodra de “uitvoering” gaande is. Beveiligers die pro actief zijn opgeleid zullen starten met beveiligen zodra de toekomstige daders zichtbaar zijn.

Pro actief beveiligen is een methode die door de Nederlandse politie wordt toegepast.
De methode komt vanuit Israel en is bewezen effectief.

 

 

 

 

Recente inzichten

Testen van genomen maatregelen

Testen van genomen maatregelen Nadat de beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd, is het goed om te onderzoeken of alle maatregelen wel goed zijn ingesteld en dat (externe) partners aansluiten bij het proces. Werkt alles naar behoren?  Daarnaast is het van belang...

Sturen op informatie

Sturen op informatie   Bij het opstellen van een beveiligingsplan wordt uitgegaan van meerdere actuele indicatoren. Indicatoren op basis van verkregen informatie en op basis van de fases van het (bouw)proces. Binnen het beveiligingsplan wordt onder andere...

Het belang van informatie

Informatie als startpunt Bij het opstellen van een beveiligingsplan is het cruciaal dat er gewerkt wordt met de juiste informatie. Informatie die actueel is, maar ook specifiek voor de opdracht. Zonder een juist vertrekpunt, zal het beveiligingsplan gebaseerd worden...