De voorspelbaarheid van gedrag.

Hoewel ieder mens uniek is, is ons gedrag dat vaak niet.

Dat geldt voor ons normale leven, maar zeer zeker ook als het gaat om ongewenst gedrag.

Mensen in een groep bijvoorbeeld kopiëren vaak het gedrag van de personen om zich heen. Dat wordt bijvoorbeeld goed zichtbaar in een groep vandalen. Als de politie een charge in gaat zetten dan beginnen de mensen die dat zien te rennen. Mensen die het niet kunnen zien gaan ook rennen omdat ze het gedrag van de ander kopiëren.

Mensen in een winkel gedragen zich dan ook vaak allemaal gelijk.
Door dit gedrag ontstaat een bepaalde norm hoe mensen zich op die locatie en op dat moment gedragen.
Door de norm te bepalen is het voor een beveiliger vrij eenvoudig om te gaan beveiligen.

Het gedrag van mensen wordt vrij snel zichtbaar en voorspelbaar.

Mensen die andere bedoelingen hebben, zullen afwijken van deze norm.

Dit heeft te maken dat het doel van die personen afwijkt.
Hun doel is om bijvoorbeeld een winkeldiefstal te plegen.

Zodra je de norm hebt vastgesteld, kan een beveiliger in een ruimte met vele mensen beveiligen. Voorwaarde is dat de beveiliger een gunstige positie inneemt en pro actief beveiligen beheerst. Hij/zij dient de fases van (ongewenst) gedrag te kennen en herkennen.

 

 

 

 

Recente inzichten

Testen van genomen maatregelen

Testen van genomen maatregelen Nadat de beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd, is het goed om te onderzoeken of alle maatregelen wel goed zijn ingesteld en dat (externe) partners aansluiten bij het proces. Werkt alles naar behoren?  Daarnaast is het van belang...

Sturen op informatie

Sturen op informatie   Bij het opstellen van een beveiligingsplan wordt uitgegaan van meerdere actuele indicatoren. Indicatoren op basis van verkregen informatie en op basis van de fases van het (bouw)proces. Binnen het beveiligingsplan wordt onder andere...

Het belang van informatie

Informatie als startpunt Bij het opstellen van een beveiligingsplan is het cruciaal dat er gewerkt wordt met de juiste informatie. Informatie die actueel is, maar ook specifiek voor de opdracht. Zonder een juist vertrekpunt, zal het beveiligingsplan gebaseerd worden...