Objectbewaking

Of het nu gaat om het lopen van brand- en sluitrondes, het houden van toezicht op uw bezittingen, de uitgifte van sleutels, het veilig begeleiden van het personeel of het organiseren van een BHV team, TRIAS SOLUTIONS kan u daarbij helpen.

Onze oplossing

Wij leveren goed geschoolde en representatieve beveiligers die hun vak serieus nemen. Mensen die zich bekommeren om uw mensen en om uw bezittingen. Een vriendelijk wakend oog en een vraagbaak voor uw bezoekers.

Pro-actief handelen

Onze mensen hanteren het pro-actief handelen concept. Het gaat daarbij om in een vroeg stadium afwijkend gedrag te herkennen. Bij geconstateerde afwijkingen zullen wij actief handelen om vast te stellen wat de reden is voor het getoonde gedrag. Pr-actief beveiligen is de meest effectieve manier van beveiligen. Ook hierin geldt, dat mensen het verschil maken.