De waarde van pro actief beveiligen

Beveiligers worden voor vele werkzaamheden ingezet. Van winkelsurveillance tot aan het beveiligen van bijvoorbeeld suïcidale patiënten.
Van oudsher worden beveiligers ingezet om te handelen teneinde een dreigende situatie te stoppen.
Binnen Trias Solutions bv hanteren we een andere methode.
Onze mensen hebben een pro-actieve werkhouding.

Pro actief beveiligen kent een andere werkmethode.
Niet wachten tot een escalatie zich voordoet maar ver voor die tijd al starten met het uitvoeren van een taak.

Om onze aanpak te illustreren kunnen we het beste twee scenario’s ter verduidelijking.

Scenario één: Een beveiliging van een psychiatrisch patiënt.
De werkmethode die traditioneel wordt gehanteerd is, dat de beveiliger gaat ingrijpen zodra de patiënt in bijvoorbeeld een psychose zit. De beveiliger moet alle zeilen vervolgens bijzetten om de veiligheid van de patiënt en de veiligheid van de verpleging te waarborgen. Vaak lukt dit, maar soms ook niet. De gevolgen kunnen zijn dat er vervolgens vrijheidsbeperkende maatregelen genomen moeten gaan worden door verpleging voor de veiligheid van de patiënt.

De werkmethode van pro actief handelen, houdt in dat we vroegtijdig contact maken met de patiënt. Bijvoorbeeld bij het wisselen van de dienst. De beveiliger gaat actief op zoek naar een raakvlak met de patiënt en maakt bijvoorbeeld een rustig praatje over een gemeenschappelijke belangstelling. Dit lijkt een niet relevant gesprek, maar niets is minder waar. Dit is namelijk het moment dat het beveiligen start. Het belang van dit gesprek bestaat uit meerdere onderdelen.
In het gesprek stellen we vast hoe de patiënt in rust is. Wat is de norm van zijn/haar gedrag?
Elke latere afwijking van die norm, valt de beveiliger direct op. De beveiliger kan dit communiceren naar de verpleging die vervolgens maatregelen kunnen treffen in een stadium waarin de psychose nog niet is ingetreden. In feite buigen we daarbij de curve vroegtijdig om naar de norm.
Door het prettige gesprekje in het begin, is er ook een bepaalde mate van herkenning bij de patiënt. Zolang deze nog niet weg is gezakt in de psychose zal het eerdere gesprek een herinnering zijn voor de patiënt.
Door onze aanpak met dit soort situaties is het voor ons vrijwel nooit nodig om fysiek in te moeten grijpen teneinde de veiligheid van verpleging en de patiënt te waarborgen.

Scenario twee: winkelsurveillance
De werkmethode die veelal gehanteerd werd was dat de surveillant op zoek ging naar mensen die mogelijk iets wilden stelen vanuit de winkel. De surveillant ging dan tussen de paden doorlopen en maakte handig gebruik van spiegels etc.
Vaak voelde het winkelende publiek die helemaal niets kwaads van zin waren, zich bespied.

De werkmethode van pro actief handelen gaat ook in dit geval om op zoek te gaan naar afwijkingen ten opzichte van de norm.
Mensen die komen winkelen gedragen zich over het algemeen allemaal hetzelfde.
De uitzondering hierop is dat mensen die afwijken van de norm(het winkelen), zich ook anders zullen gedragen.
Door de norm vast te stellen van het winkelende publiek, hoef je als surveillant niet meer te kijken naar alle mensen. De surveillant hoeft alleen maar op zoek te gaan naar de mensen die afwijken van de norm. De taak van die beveiliger is dan vervolgens om naar redenen voor dit afwijkende gedrag te zoeken. Soms is er een hele normale en begrijpelijke reden voor de afwijking(en) van de norm.
Ook deze manier van beveiligen start al voordat men de kassa passeert.
Het start bij de binnenkomst. Door op een gastvrije manier alle bezoekers te begroeten en oogcontact te maken, heeft de goedwillende winkelbezoeker een prettig eerste contactmoment met uw bedrijf. De kwaadwillende bezoeker, zal bij de groet en het oogcontact het gevoel hebben gezien te zijn en zal wellicht anders reageren dan de goedwillende klant.

Recente inzichten

Testen van genomen maatregelen

Testen van genomen maatregelen Nadat de beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd, is het goed om te onderzoeken of alle maatregelen wel goed zijn ingesteld en dat (externe) partners aansluiten bij het proces. Werkt alles naar behoren?  Daarnaast is het van belang...

Sturen op informatie

Sturen op informatie   Bij het opstellen van een beveiligingsplan wordt uitgegaan van meerdere actuele indicatoren. Indicatoren op basis van verkregen informatie en op basis van de fases van het (bouw)proces. Binnen het beveiligingsplan wordt onder andere...

Het belang van informatie

Informatie als startpunt Bij het opstellen van een beveiligingsplan is het cruciaal dat er gewerkt wordt met de juiste informatie. Informatie die actueel is, maar ook specifiek voor de opdracht. Zonder een juist vertrekpunt, zal het beveiligingsplan gebaseerd worden...