Our Blog

Iedereen verdient een kans

Iedereen verdient een kans Mensen zijn allemaal verschillend. De mensen binnen Trias zijn dan ook allemaal verschillend. Wij stimuleren iedereen binnen ons bedrijf om zichzelf te zijn en te blijven. Ieder mens is uniek met zijn/haar eigen kwaliteiten.  Soms hebben...

Gelijkheid man en vrouw

Gelijkheid voor mannen en vrouwen Vreemd genoeg is er binnen de arbeidsmarkt nog steeds een verschil tussen de beloning tussen mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen met van gelijke leeftijd en met identieke kwalificaties worden anders beloond met salaris. Een man...

De opbouw van strafbaar gedrag

De opbouw van strafbaar gedrag Elk strafbaar feit kent een bepaalde mate van opbouw. Uitgezonderd strafbare feiten die vanuit een bepaalde geestelijke toestand worden gepleegd en strafbare feiten die onder invloed van alcohol of drugs worden gepleegd. De fases van het...

De voorspelbaarheid van gedrag

De voorspelbaarheid van gedrag. Hoewel ieder mens uniek is, is ons gedrag dat vaak niet. Dat geldt voor ons normale leven, maar zeer zeker ook als het gaat om ongewenst gedrag. Mensen in een groep bijvoorbeeld kopiëren vaak het gedrag van de personen om zich heen. Dat...

De waarde van pro actief beveiligen

De waarde van pro actief beveiligen Beveiligers worden voor vele werkzaamheden ingezet. Van winkelsurveillance tot aan het beveiligen van bijvoorbeeld suïcidale patiënten.Van oudsher worden beveiligers ingezet om te handelen teneinde een dreigende situatie te...

Testen van genomen maatregelen

Testen van genomen maatregelen Nadat de beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd, is het goed om te onderzoeken of alle maatregelen wel goed zijn ingesteld en dat (externe) partners aansluiten bij het proces. Werkt alles naar behoren?  Daarnaast is het van belang...

Sturen op informatie

Sturen op informatie   Bij het opstellen van een beveiligingsplan wordt uitgegaan van meerdere actuele indicatoren. Indicatoren op basis van verkregen informatie en op basis van de fases van het (bouw)proces. Binnen het beveiligingsplan wordt onder andere...

Het belang van informatie

Informatie als startpunt Bij het opstellen van een beveiligingsplan is het cruciaal dat er gewerkt wordt met de juiste informatie. Informatie die actueel is, maar ook specifiek voor de opdracht. Zonder een juist vertrekpunt, zal het beveiligingsplan gebaseerd worden...

Iedereen verdient een kans

Iedereen verdient een kans Mensen zijn allemaal verschillend. De mensen binnen Trias zijn dan ook allemaal verschillend. Wij stimuleren iedereen binnen ons bedrijf om zichzelf te zijn en te blijven. Ieder mens is uniek met zijn/haar eigen kwaliteiten.  Soms hebben...

Gelijkheid man en vrouw

Gelijkheid voor mannen en vrouwen Vreemd genoeg is er binnen de arbeidsmarkt nog steeds een verschil tussen de beloning tussen mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen met van gelijke leeftijd en met identieke kwalificaties worden anders beloond met salaris. Een man...

De opbouw van strafbaar gedrag

De opbouw van strafbaar gedrag Elk strafbaar feit kent een bepaalde mate van opbouw. Uitgezonderd strafbare feiten die vanuit een bepaalde geestelijke toestand worden gepleegd en strafbare feiten die onder invloed van alcohol of drugs worden gepleegd. De fases van het...

De voorspelbaarheid van gedrag

De voorspelbaarheid van gedrag. Hoewel ieder mens uniek is, is ons gedrag dat vaak niet. Dat geldt voor ons normale leven, maar zeer zeker ook als het gaat om ongewenst gedrag. Mensen in een groep bijvoorbeeld kopiëren vaak het gedrag van de personen om zich heen. Dat...

De waarde van pro actief beveiligen

De waarde van pro actief beveiligen Beveiligers worden voor vele werkzaamheden ingezet. Van winkelsurveillance tot aan het beveiligen van bijvoorbeeld suïcidale patiënten.Van oudsher worden beveiligers ingezet om te handelen teneinde een dreigende situatie te...

Testen van genomen maatregelen

Testen van genomen maatregelen Nadat de beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd, is het goed om te onderzoeken of alle maatregelen wel goed zijn ingesteld en dat (externe) partners aansluiten bij het proces. Werkt alles naar behoren?  Daarnaast is het van belang...

Subscribe

Book a Free 30min Consultation