risk management

Testen van genomen maatregelen

Nadat de beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd, is het goed om te onderzoeken of alle maatregelen wel goed zijn ingesteld en dat (externe) partners aansluiten bij het proces. Werkt alles naar behoren? 

Daarnaast is het van belang om te onderzoeken of er geen blind spots zitten in de plannen. Zijn we niet vergeten? 

Kortom, het is goed om te onderzoeken of we de juiste maatregelen hebben genomen en of ze goed zijn ingevoerd. Zijn we goed genoeg beveiligd? 

Red Teaming
Red Teaming is een moderne aanduiding voor het testen van de genomen maatregelen. De term komt vanuit het leger is is gericht om te bezien of het mogelijk is om de genomen maatregelen te toetsen. Hoe staan we er voor en wat dient geoptimaliseerd te worden? 

 

 

 

Recente inzichten

Sturen op informatie

Sturen op informatie   Bij het opstellen van een beveiligingsplan wordt uitgegaan van meerdere actuele indicatoren. Indicatoren op basis van verkregen informatie en op basis van de fases van het (bouw)proces. Binnen het beveiligingsplan wordt onder andere...

Het belang van informatie

Informatie als startpunt Bij het opstellen van een beveiligingsplan is het cruciaal dat er gewerkt wordt met de juiste informatie. Informatie die actueel is, maar ook specifiek voor de opdracht. Zonder een juist vertrekpunt, zal het beveiligingsplan gebaseerd worden...